Pasajele Marii Piramide

 

 

Confirmare Profetica: 
“Biblia in Piatra”

„Şi răspunzând El le-a zis:
„Vă spun că, dacă aceştia vor tăcea,
PIETRELE vor striga.'''' (Luca 19:40)

    

        Într-adevăr, cum spune în Isaia capitolul 19, Marea Piramidă este un minunat martor în piatră pentru DOMNUL. Simbolismul religios izbitor al Marii Piramide şi uimitoarea sa confirmare a profeţiilor şi a cronologiei biblice i-au adus numele de “Biblia in Piatră”.

     Următoarea diagramă va ilustra această mărturie întăritoare. Liniile negre din diagramă delimiteaza istoria si profeţia Bibliei. Când sunt suprapuse peste sistemele de pasaje ale Marii Piramide, observăm minunatele corespondenţe între istorie si simbolismele acestor sisteme de pasaje. Denumirile egiptene ale acestor pasaje (*) oferă indicii cu privire la simbolismele intenţionate de arhitectul Piramidei.

     Cele mai importante aspecte ale planului lui Dumnezeu au fost cu mare grijă cuprinse în proiectul Marii Piramide. Aceste vârste nu sunt schiţate arbitrar, ci măsurătorile precise ale camerelor şi pasajelor coincid ţol cu ţol (1 ţol piramidal = 1 an) cu istoria omenirii aşa cum este arătată de Biblie.

Fă click pe Pasajele Piramidei
pentru mai multe informaţii şi imagini.

 

Lumea Rea de Azi
Aceasta este "noaptea de plâns" din care toţi oamenii gem să fie eliberaţi.
(Rom. 8:19, 22; 2 Pet. 3:6-13) Există ceva dreptate în lume, dar răul predomină.

Înapoi la Harta de sus.

Pasajele pentru aer
Simbolizeaz
ă
faptul că viaţa va fi furnizată pentru toţi oamenii pe pământ (vezi Camera Reginei) şi pentru urmaşii credincioşi ai lui Cristos în cer (vezi Camera Regelui).

Înapoi la Harta de sus.

Pasajul pentru aer din Camera Reginei a fost deschis în 1872.

Marea Galerie
"Sala Adevărului în Lumină"
28 picioare înălţime, 155 picioare lungime, şi doar 6 picioare lăţime.
Mersul în sus prin acest pasaj abrupt, îngust, dar boltit simbolizează privilegiile şi dificultăţile "căii înguste spre viaţă", pe care urmaşii credincioşi ai lui Cristos merg  în prezent şi au mers de-a lungul Vârstei Creştine. Aceasta duce la Camera Regelui, care reprezintă cerul.
Înapoi la Harta de sus.


Privind Marea Galerie de la sfârsitul primului Pasaj Ascendent

Primul Pasaj Ascendent
"Sala Adevărului în Întuneric"

Numai Marea Piramidă are pasaje ascendente, ceea ce o face unică între toate celelalte piramide. Primul pasaj ascendent al Marii Piramide reprezintă promisiunea de viaţă făcută tuturor evreilor care puteau ţine legea.

Este blocată la capătul de jos printr-un bloc fix de granit, de 50 de tone. Granitul în Marea Piramidă simbolizează ceea ce este divin.

Astfel, blocul de granit demonstrează că nimeni nu putea câştiga viaţa în timpul Vârstei Iudaice, deoarece nimeni nu a putut respecta cerinţele perfecte ale legii divine.
Înapoi la Harta de sus.Vedere din Pasajul Descendent a blocului de granit care inchide Pasajul Ascendent 
Examinând capătul de jos al blocului de granit din Pasajul Descendent

Pasajul Descendent
"Coborârea"

Un pasaj alunecos, care coboară, numit de Isus "calea cea lată" spre distrugere. (Matei 7:13).Toţi oamenii au mers pe această cale spre moarte, dar toţi oamenii vor avea o ocazie completă de viaţă prin Cristos, la înviere.
Înapoi la Harta de sus.


 
Privind în sus la Pasajul Descendent spre poarta de oţel - 300' distanţă.Privind în jos Pasajul Descendent
Privind în jos Pasajul Descendent cu lumina lumânării
 

Fântâna
"Fântâna Vieţii"

Nu chiar o fântână, ci o cale de scăpare de la moarte la viaţă pentru cei care sunt în părţile mai de jos ale Piramidei.  Il simbolizează pe Cristos, a cărui moarte ca jertfă de răscumpărare va oferi o cale de scăpare pentru toţi - chiar pentru cei din "groapa" morţii.
Înapoi la Harta de sus.Tunelul Fântânii.Privind în sus Pasajul Fântânii.

Groapa
"Camera suferinţei"

Laturile şi tavanul acesteia sunt finisate dar podeaua este nefinisată şi extrem de neregulată. Prin urmare, este "fără fund". Aceasta simbolizează starea morţii. Toţi oamenii vor fi înviaţi din morţi de Cristos, cu o nouă ocazie de viaţă.
Iov 33:24; Faptele Apostolilor 24:15.

Înapoi la Harta de sus.
August Tornquist privind
prin tunel la Groapă.


 
Groapa

Camera Regelui
“Mormântul deschis prin înviere”
Cu pereţi din granit şi pasaje de aerisire care susţin viaţa, Camera Regelui este cea mai mare şi cea mai frumoasă cameră.Este simbolul vieţii divine – nemurirea – condiţia urmaşilor credincioşi ai lui Cristos în ceruri. De acolo ei vor conduce şi binecuvânta omenirea.  Apocalipsa 20:6

Înapoi la Harta de sus.Lada  din Camera Regelui


 
Vedere a Camerii Regelui

Camera Reginei
“Camera Regenerării”
Această cameră largă simbolizează casa veşnică a tuturor oamenilor pe pămînt.

După ce vor ajunge la perfecţiune în Împărăţia lui Cristos, “moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere”.
Apocalipsa 21:4

Înapoi la Harta de sus.Vedere a Camerei Reginei

Pasajul Orizontal
6/7 din lungimea lui este strâmt şi scund, şi în ultima şeptime este spaţiu pentru un om să meargă în picioare. Aceasta simbolizează 6000 de ani de “noapte de plâns” urmaţi de sabatul de 1000 de ani de odihnă de Sabat şi împrospătare, pe care Domnul le-a promis familiei Sale umane.
Isaia 26:9; 35:1-10

Înapoi la Harta de sus.


 
Todd Alexander în scurtul Pasaj Orizontal chiar înaintea gropii. 
Vedere în Pasajul Orizontal din Camera Reginei văzându-se treapta.

Lumea Care va veni …
În care va locui neprihănirea.
Aceasta este „dimineaţa de bucurie” pentru care toţi oamenii se roagă când rostesc cuvintele „vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pamânt…”
Primii 1000 de ani din această vârstă fără sfârşit este pusă deoparte în planul lui  Dumnezeu  pentru restabilirea omului şi învingerea păcatului şi morţii.
Fapte 3:19-21; 1 Cor. 15:2

Înapoi la Harta de sus.

 

Un „Martor arătând la  Isus”

     În Scripturi, Isus Cristos este asemănat cu piatra din vârful unei piramide. De obicei, piatra de temelie este la baza unei construcţii, dar la o piramidă, piatra de temelie este piatra din vârf, şi toate celelalte pietre trebuie să se conformeze acesteia, aşa încât construcţia  finală arată exact ca piatra din vârf. Piramida este singura contrucţie care are această caracteristică unică. Caracteristica principală a Împărăţiei lui Dumnezeu împlinite va fi Cristos, Capul recunoscut peste toţi – piatra ei din vârf.  Fiecare piatră simbolică se va încadra bine în construcţia glorioasă. Că aceasta reprezintă pe Cristos este indicat nu numai prin potrivirea ei exactă ca simbol al lui Cristos, dar şi prin numeroasele referinţe la acest simbol de către profeţi, apostoli şi de către Domnul nostru Isus Însuşi.

     Isaia 28:16 se referă la Cristos ca la „o piatră de preţ, piatră din capul unghiului”. Zaharia 4:7 se referă la plasarea acesteia în vârful edificiului terminat, cu mare bucurie, spunând, „El va pune piatra cea mai însemnată din vârf …" Profetul David de asemenea se referă la Domnul nostru şi foloseşte o figură de stil care corespunde exact cu „martorul”de piatră din Egipt. El zice, profetic, din punctul de vedere al viitorului: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului” (Psalmi 118:22-24).

     Domnul nostru a aplicat această profeţie la Sine  Însuşi, arătând că El a fost piatra lepădată, şi că Israel L-a respins, sub conducerea preoţilor şi a fariseilor. (Matei 21:42-44; Fapte 4:11) Aceasta este în mod special potrivit, deoarece Marea Piramidă nu are piatra din vîrf,  şi nici n-a fost găsită vreodată.

     Figura Piramidei reprezintă perfecţiunea şi deplinătatea,  şi ne vorbeşte în simbol despre Planul lui Dumnezeu,  aratând că „în dispensaţia împlinirii vremilor El va aduna laolaltă (într-o familie armonioasă, deşi în planuri diferite de existenţă) sub un Cap, toate lucrurile din ceruri şi de pe pământ – sub Cristos” – toţi cei care nu se vor conforma fiind inlăturaţi.  Efeseni 1:10; 2:20-22 – Diaglott

 

Marea Piramidă - Galerie de Poze

 

Galeria de poze există mulţumită lui
Todd N. Alexander si S. G. Gowryluk
Toate fotografiile au copyright 12/1/2001.

Jesus1DownCrossF.jpg (6883 bytes)  

 

Jesus1DownCrossF.jpg (6883 bytes)  
Ap
ăsaţi pe Imagine pentru să mergţi inapoi la
Capitolul R
ăscumpărare.

Pentru a va întoarce la pagina principală, clic pe Harta.

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Trimiteti E-Mail la
 
cu intrebari sau comentarii referitoare la aceasta pagina.